logo_denNorskeKirke

 
 
Meny

Søk

Nyhetsbrev

02.03.2015
Menighetens hyggestund samler flere og flere
Èn gang i måneden - hver torsdag - samles mange til menighetens hyggestund. Torsdag 5 mars er vi igjen på plass.
Det blir sang og musikk, bevertning som vanlig fra kjøkkendamenes side godt hjulpet i serveringen av 6.klassinger fra Ilen skole. Edel Lundemo forteller fra arbeidet med Menighetsbladet

Les mer

20.01.2015
La deg nominere til valget av Ilen menighetsråd i 2015!
untitlefdDa trenger vi DEG til å være med å forme og
videreutvikle Ilen menighet i 2015-2019!

Som medlem av Ilen menighetsråd har du blant annet
mulighet til å bidra på ett eller flere av disse områdene:

BARN - UNGDOM - ELDRE – DIAKONI - OMSORG
KIRKELIV – KULTUR - FRIVILLIGHET – DUGNAD

Hva får du igjen for innsatsen?

I Menighetsrådet samarbeider engasjerte mennesker som er opptatt av viktige verdier i livet for menighetens ca. 5000 medlemmer. Fellesskapet gir støtte til de som trenger det, og den som bidrar får følelsen av å lykkes.

Hvis du sier JA til å bli valgt inn i Menighetsrådet, er det mange muligheter for å bidra – slik du selv ønsker:

Du kan bidra til:
- et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
- at mange eldre får en mer meningsfylt hverdag
- å stimulere frivilligarbeidet i Ilen menighet
- at Ilen kirke er en åpen og inkluderende kirke
- at det blir mer sang, musikk og annen kultur i kirken
- at Ilen menighet blir slik du ønsker den skal være

Du får styreerfaring og et nytt nettverk i lokalmiljøet.
Du blir del av og gjør en viktig innsats for fellesskapet.

Vil du vite mer om arbeidet i Menighetsrådet, ta kontakt med:
- Tore How, leder av Menighetsrådet, tlf. 452 82 747
- Thormod Høyen, sogneprest, tlf. 907 72 873
- Thor Eggen, leder av nominasjonskomitéen, tlf. 907 19 106

Les mer

16.02.2015
Valg av menighetsråd i Ilen sokn - frist for innlevering av kandidatlister
dsssNominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 1. mai 2015. Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til Ilen menighetsråd, Ilevollen 15, 7018 Trondheim innen 15. april 2015.

Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i 2015 fyller 18 år.

Ilen menighetsråd har oppnevnt en nominasjonskomité bestående av:
Thor Eggen: tlf. 73 51 63 28/907 19 106
Thormod Høyen: tlf. 73 52 23 66/907 72 873
Liv Norberg: tlf. 72 60 06 35

Det er anledning til å levere inn kandidatliste innen fristen 1. mai 2015. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år.

Kirkevalget finner sted 14. september 2015, med forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget.

Les mer

02.03.2015
Vellykket salmekveld i Ilen kirke
Nærmere 200 mennesker var samlet til salmesang i Ilen kirke søndagskveld 1. mars
Stor salmeglede og salmedeltakelse.
Gode medaktører.

Les mer

02.03.2015
Fastegudstjenester i Havstein kirke 2015
standard_hestehov_tegningHver onsdag kl 19:00

Musikk
Nattverd
Askeonsdag 18. februar
v/Hans Kristian Solbu
Skriftemål
Nattverd
Cathrine Sandberg - fiolin
Kantor Bjørn Vevang


25.februar
v/Camilla Winsnes
Nattverd
Kathrine Strugstad Vevang - sang
Kantor Bjørn Vevang


4. mars
v/Kirsten Almås
Nattverd
Lars Eggen - sang
Kantor Bjørn Vevang
11.mars
v/Lars Sperre
Nattverd
Arnulf Johansen - obo
Kantor Bjørn Vevang


18. mars
v/Steinar Leirvik
Nattverd
Erlend Jentoft - saxofon
Kantor Bjørn Vevang25. mars
v/Thormod Høyen
Nattverd
Marit Johanne Nielsen - sang
Kantor Bjørn Vevang


Velkommen!

Les mer

02.03.2015
VELKOMMEN PÅ FEST FOR FOLK FLEST!
Ungdomsfest plakatTIRSDAG 10. mars kl. 1830 arrangerer ungdommene i Sverresborg og Ilen menighet en fest i Sverresborg Kirkesenter med måltid, underholdning og fellesskap til inntekt for turen de skal ha til Hemsedal i slutten av april. Innbydelsen går bredt ut - til alle som har lyst til å komme!
Inngangsprisen er 200,-, det inkluderer en stor og bugnende buffet, kaffe og kaker og underholdning.

Trenger man skyss til festen, er det bare å si ifra!

Påmelding skjer til prest Silje så fort som mulig og innen 6. mars. Her kan det blir rift om plassene!!! :)

Ta med deg en kjæresten, venn, bror, far, mor, sønn, nabo eller kollega og kom!

Her kan man nemlig BÅDE kose seg OG gi et bidrag til ungdommenes tur samtidig.

Påmelding skjer til meg på tlf. 907 81 749 eller på denne eposten (silje.kristin.meisal@kirken.trondheim.no)
Helst innen fredag den 6. mars.


SPRE ORDET!! 

Les mer

14.03.2014
Gudstjenester
DSCN1970Her finner du kommende gudstjenester i Ilen menighet.

Les mer

29.01.2015
Bli med på babysang i Ilen kirke hver tirsdag!
baby_010Tirsdager fra klokken 11.00 inviterer vi til babysang i Ilen kirke.

Dette er et tilbud for foreldre med barn mellom 0-3 år.

Her settes ingen krav til sangprestasjoner, kom med stemmen du har! Vi har fokus på, og ønsker, at dette kan bli en trivelig opplevelse for deg og barnet ditt.

Etter hver babysang er det felles lunsj for de som ønsker det, hvor det vil bli servert kaffe/te og noe å bite i for en tier.

Velkommen skal du være!

Les mer

Arkiv
Utskriftsvennlig versjon

Aktiviteter
Ingen aktiviteter
Tidl. aktiviteter

Bestilling av dåp

Bestilling av dåp

Påmelding til konfirmasjon
Konfirmant 2015 

Bestilling av vigsel
Bestilling av vigsel

De siste

Innlogging

Postadresse:
Ilen menighet
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300, Sluppen
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Ilen menighet
Ilevollen 15
7018 Trondheim

 


Telefon 994 36 000